Digte

Digte var finkultur på Shakespeares tid, skuespil det modsatte. Og måske var det hans ambition at blive digter i stedet for at skrive skuespil.

William Shakespeare er mest kendt for sine skuespil, men han skrev også digte. Shakespeares digte kan deles i to typer.

Den ene type digte er de såkaldte ’sonetter’, som er korte digte skrevet efter en fast skabelon med 14 linjer i hvert vers:

Den anden type er de lange ‘episke’ digte:

Udgivelsen af disse to episke digte ser det ud til Shakespeare selv har været involveret i, med en dedikation til den 3. Jarl af Southampton som indledning. Et lignende engagement lagde Shakespeare aldrig i udgivelsen af sine skuespil, så vidt vi ved. Og det har fået nogle forskere til at spekulere i, om Shakespeare i virkeligheden mere brændte for at blive digter end skuespilforfatter.

Digte var fornem litteratur
Digtekunst blev på Shakespeares tid anset for at være fin og ophøjet litteratur, skuespil næsten det modsatte. Og Shakespeare var langt fra den eneste, der skrev og fik udgivet digte. For eksempel kender vi i dag mange digte skrevet af datidens adelsmænd.

Foruden sonetterne og de to episke digte findes yderligere tre digte, som tilskrives Shakespeare. Det er:

og så to digte, som forskere i dag mener måske kun delvist eller eventuelt slet ikke er hans: