Kronborg skulle udstråle pomp og pragt

Renæssanceslottet Kronborg var skabt for at imponere. Det skulle udstråle magt og vise hvilken prægtig og storslået fyrste Frederik II var.

I 1585 stod Kronborg færdigt som et prægtigt renæssanceslot med tårne og spir. Det var kongen, Frederik II, som havde taget initiativet til at bygge et moderne og tidssvarende slot oven på den gamle rå middelalderborg, Krogen.

Frederik II havde på sine rejser til udlandet set, hvad andre lande kunne byde på inden for kunst og kultur. Og han ønskede ikke at stå tilbage for Europas andre fyrster, når det gjaldt om at fremvise det bedste inden for musik, malerkunst, videnskab og arkitektur.

Kronborg skulle være centrum for Frederik II’s iscenesættelse af sig selv som en af Europas mægtige renæssancefyrster.

Nederlandske billedhuggere kom til Helsingør
I 1574 begyndte byggeriet af Kronborg. Og tre år senere blev arkitekten Anthonis van Opbergen fra Mechelen ansat som bygmester.

Van Opbergen hentede 31 stenhuggere og murermestre fra Nederlandene og sin hjemegn, Antwerpen til Helsingør. Og de flamske bygningshåndværkere kom til at sætte deres præg på Kronborg. Slottets ydre kom til at fremstå i nederlandsk stil, selv om grundplanerne var tegnet efter fransk forbillede.

De fine stenudhuggede facader og gavle var kun et del af de mange udsmykninger på Kronborg, som Frederik II sørgede for.

Mest spektakulært var den 62 meter lange dansesal i hele sydfløjens længde, som van Opbergen havde fået plads til ved at bygge en ekstra etage på slottet. Den største sal i Nordeuropa.

Til udsmykning af dansesalen bestilte Frederik II 40 store gobeliner, som i dag er kendt som ‘kongetapeterne’. 14 af dem eksister stadig, dels på Kronborg, dels på Nationalmuseet.

Øresundstolden skaffede pengene til byggeriet
Penge til at bygge for var ikke noget problem. De blev hentet lige neden for Kronborgs fæstningsværker ved at afkræve toldafgift af alle skibe, der ønskede at passere gennem Øresund. Oven i købet havde Frederik II indført en ny og smartere måde at opkræve tolden på, som tredoblede indtægterne.

I den 62 meter lange dansesal i sydfløjen på Kronborg, den største i hele Nordeuropa, blev der holdt overdådige fester med musik og dans.

Læs mere om Frederik II’s kunstnere og opførelsen af Kronborg på renaessanceforum.dk

Kronborg blev bygget i årene 1574-1585 og anses i dag for et af de fineste eksempler på nordeuropæiske renæssanceslotte. Dette var medvirkende til, at Kronborg i 2000 blev optaget på UNESCOs verdens kulturarv liste