Seks nye bind med Shakespeare-oversættelser

Gyldendals udgivelse af de nyoversatte Shakespeare-skuespil er planlagt til at rumme 6 bind. Bind 1 udkom 19. november 2010, og 2. bind forventes at udkomme i efteråret 2012:

Læs mere om Niels Brunses nyoversættelse af Shakespeares skuespil