Om siden

Williamshakespeare.dk er et dansk site om den engelske digter og skuespilforfatter William Shakespeare, som levede 1564-1616.

Danske oversættelser og dansk teatertradition er det centrale
Sitet handler om Shakespeares liv samt forfatterskab set fra en dansk vinkel og med fokus på den danske Shakespeare-tradition.

Ideen med sitet er derfor først og fremmest at samle og formidle viden om og oplevelser med Shakespeares værker på dansk. Det vil sige oversættelser til dansk gennem tiden samt opførelser af hans skuespil i dansk oversættelse på danske teatre.

Læs mere om ophavsretten til tekster, billeder og lyd på williamshakespeare.dk

Fungerer også som portal til engelske Shakespeare-sites
Dernæst forsøger sitet at formidle den mest basale viden om baggrunden for forfatterskabet, på dansk. Tanken er at inspirere interesserede læsere og teatergængere til at gå på videre opdagelse på de mange engelsk-sprogede sites om emnet.

Williamshakespeare.dk’s sigte er i den sammenhæng at give lidt overblik over de ganske omfattende mængder af information om forfatteren, der i dag er spredt på verdensplan via internettet. Dette overblik er forsøgt skabt via de mange links inden for de enkelte emner på sitet til primært engelske og amerikanske sites.

Alle links er udvalgt ud fra et krav om kvalitet og troværdighed på de sider, der linkes til, da meget af den information, der findes om Shakespeare på internettet, enten er upræcis eller direkte forkert.

Valg af tekster og tekstgrundlag på williamshakespeare.dk er nærmere beskrevet her

williamshakespeare.dk, 1. juli 2011