Ophavsret

Materialet på williamshakespeare.dk i form af artikler, lyd og billeder er omfattet af reglerne om ophavsret, eller på engelsk copyright ©.

Teksterne på sitet tilhører williamshakespeare.dk og kan kun anvendes inden for ophavsretslovens bestemmelser om citatret mv. med mindre andet er anført.

Det kan desuden bemærkes, at alle nyere danske oversættelser er omfattet af ophavsret, som tilhører oversætteren. Dog gælder også her reglerne om citatret.

Fotos og andet billedmateriale samt lyd tilhører enten williamshakespeare.dk, optræder på sitet efter aftale med indehaverne af ophavsretten eller anses for at være under ‘public domain’, da ophavsretten er udløbet.